Peter Hoitinga
managing director BeyenMeyer

Arnold, je bent een grote hulp zaken en personen weer in het juiste perspectief te zien. Mijn wereld is groter geworden.

Je hebt er voor gezorgd dat ik ben losgekomen van vaste denkpatronen en vooronderstelde doelen in mijn leven. Je hebt mij doen inzien hoe vast ik zat in m'n eigen gedachten en gevoelens. Arnold, bent een grote hulp zaken en personen weer in het juiste perspectief te zien. Mijn wereld is groter geworden. Buiten dat ben je een bijzondere vent en is iedere ontmoeting een waardevolle verrijking.