Trainingen

 

Blits Group traint mensen op het gebied van leiderschap, commercie, creativiteit, teambuilding en cultuuromslag. We gaan er alleen anders mee om dan andere trainingsbureaus. De impact van onze aanpak is bijzonder groot. Lees wat onze opdrachtgevers erover vertellen.


Bij ons vindt u géén dikke catalogus met een groot aanbod cursussen opgesplitst naar doelgroep, ervaring en onderwerp. De realiteit laat zich immers niet in hokjes, modellen of programma's onderverdelen. Een verandering op het ene vlak heeft altijd gevolgen op een ander terrein. Dit betekent dat je juist contexten aan elkaar moet verbinden in plaats van afsplitsen. Natuurlijk werken we wel met een opdracht vanuit een bepaalde context. Bijvoorbeeld: 'leer onze managers meer verantwoordelijkheid nemen' of 'zorg ervoor dat onze verkopers beter en sneller opdrachten scoren'.


Kijk voor meer informatie bij onderstaande thema's:

leiderschap  commercie   *  creativiteit  *  teambuilding  *  cultuuromslag


Veruit de meeste trainingen die wij geven zijn maatwerk voor complete bedrijven, afdelingen of teams. Kijk voor individuele deelname bij onze OPEN TRAINING die we 4x per jaar organiseren. 


Werkwijze trainers

Onze trainers gaan veel verder dan een groep mensen faciliteren. Ze praten glasheldere taal en maken duidelijk wanneer een ander zich in vage managementtaal uitdrukt. Ze bespreken juist de gevoelige onderwerpen en zorgen in korte tijd dat er geen ‘heilige huisjes’ meer zijn waar niemand aan mag komen. Ze benaderen deelnemers als individu en creëren zeer snel een vertrouwens-relatie met ieder persoonlijk. Dit doen ze ook met de zogenaamd ‘moeilijke gevallen’ waar anderen al eerder op zijn stuk gelopen. Met onze trainers haalt u in feite 'externe ballen’ in huis! Deze manier van werken vraagt grote expertise. Het is namelijk gemakkelijk om als trainer mensen te confronteren. De deelnemer raakt geëmotioneerd en het ziet er baanbrekend uit. In werkelijkheid worden bepaalde beschermings- mechanismen versterkt en blijkt na de training al snel dat men terug bij af is (of erger). Dit is NIET hoe wij werken. In plaats van rechtstreeks te confronteren nemen we mensen stapsgewijs mee in een compleet denkproces. We laten mensen zelf tot andere conclusies komen. Tijdens de training levert dit geen ‘vuurwerk’ op, maar de effecten zijn veel groter. Logisch ook want de conclusies worden door een ieder zelf gemaakt. De trainer zorgt ervoor dat iedere deelnemer zijn of haar denkproces volledig kan voltooien. Dit doet hij onder meer door voorbeelden te maken die precies betrekking hebben op die ene persoon. Er zijn slechts enkele trainers die mate van deze diepgang en precisie bereiken.


Praktische informatie

Maatwerk company trainingen vormt het gros van de trainingen die Blits Group verzorgt. Door de zeer persoonsgerichte aanpak werken we bij voorkeur in groepen van maximaal acht personen. De inhoud, duur en data van de trainingen gebeuren altijd in overleg. Neem contact op met Chrétienne Dibbets voor meer info.