OPEN TRAINING

Zowel op het werk als thuis, alles in ons leven draait om de kwaliteit van onze relaties. Zonder echte grip op onze relaties verspillen we onnodig een groot deel van onze energie of keren onze inspanningen zich zelfs tegen ons. Maar wat is het geheim van goede relaties creëren?

Tijdens de 3-daagse Open Training* van Blits Group kom je er achter dat veel van wat we leren tijdens ons leven, ons eerder tegenwerkt dan helpt bij het opbouwen relaties. Om succesvol relaties te kunnen maken moeten we daarom - misschien wel voor het eerst - leren wat een relatie eigenlijk is. Hoe kun je relaties doelbewust creëren of verbeteren zonder afhankelijk te zijn van wederzijds 'klikken' of 'de eerste indruk' van anderen? En kunnen we door ons eigen referentiekader zelf nog wel helder kijken naar de ander? Deze en nog vele andere vragen worden uitgebreid beantwoord in de Open Training. Arnold Blits biedt daarbij volop gelegenheid om eigen cases of vraagstukken uit zowel werk als privé situaties in te brengen. Via nieuwe, onverwachte inzichten, krijg je grip op wat er gebeurt of gebeurd is. Ook kun je voortaan bewust relaties opbouwen. Zelfs met mensen waarvan je nu denkt dat dit onmogelijk is.

Succes in je leven hangt sterk af van je vermogen om echte relaties met anderen te creëren. Zowel thuis als op het werk!

Relaties verdiepen
Gedurende drie dagen ervaar je diepgaande inzichten over hoe relaties tussen mensen ontstaan en hoe je deze kunt verdiepen. De inzichten over relaties die je stapsgewijs ontwikkelt gaan op voor iedere denkbare relatie. Van prospect tot klantrelatie, van ouder-kind relatie tot medewerker-manager relatie. De trainer toont dit ook aan met talloze voorbeelden en praktijksituaties. Je hoeft niets klakkeloos aan te nemen. Sterker nog, de trainer daagt je juist uit om vragen te stellen en alles te toetsen. Je ondervindt dat we leven in een wereld vol aannames waarin weinig werkelijk wordt gecheckt. De trainer maakt de onmerkbare scheiding tussen wat je denkt, meent of voelt en de echte realiteit zichtbaar en helder. Door alle inzichten die je gedurende drie dagen opbouwt, krijg je een andere kijk op je eigen omgeving. Je ziet nieuwe invalshoeken en verbanden die andere conclusies en daarmee ook andere keuzes of gedrag mogelijk maken.

Waarom
De redenen waarom mensen zich inschrijven zijn zeer uiteenlopend. Van het verbeteren van verkoopresultaten, effectiever leidinggeven, nieuwe business ontwikkelen, omgaan met ‘lastige’ mensen, een huwelijk redden, tot eenvoudigweg jezelf en anderen beter leren begrijpen. Wat het resultaat van de training voor je zal zijn en wat je ermee gaat doen, laat zich daarom moeilijk vooraf voorspellen. Als iemand je heeft aangeraden naar deze training te gaan, is dat omdat die persoon je nieuwe inzichten gunt. Voor verreweg de meeste deelnemers blijkt de training grote impact te hebben op hun leven. Zowel zakelijk als privé.

Aanpak
Misschien was degene die je op de Open Training wees summier over de aanpak en inhoud van de training. Dit gebeurt enerzijds om je onbevangen aan de training mee te kunnen laten doen. Anderzijds is het ook moeilijk uit te leggen omdat de training een aaneenschakeling vormt van steeds verdergaande inzichten. Je kunt er niet een paar zinnen of inzichten uit halen, zonder begrip van de context. Onze werkwijze kent geen dwang of opdrachten en we vermijden iedere vorm van groepsdruk. Wij werken voornamelijk met inzichten en persoonlijke coaching in groepsverband. Dit doen we vaak aan de hand van vragen of problemen waarmee de deelnemers naar de training komen. Dit laatste is echter geen voorwaarde.

Data
Slechts 1x per kwartaal organiseren we een Open Training. Deze trainingen zitten meestal snel vol. Schrijf je daarom het liefst zo vroeg mogelijk in. De eerstvolgende Open Trainingen vinden plaats op:

maandag 19 + dinsdag 20 november en maandag 17 december 2018
maandag 11 + dinsdag 12 maart en maandag 15 april 2019
maandag 3 + dinsdag 4 juni en maandag 1 juli 2019
maandag 16 + dinsdag 17 september en maandag 28 oktober 2019
maandag 11 + dinsdag 12 november en maandag 16 december 2019


Info & Inschrijving

Als je nog geen contact met ons hebt gehad, bel dan Chrétienne Dibbets. Ze kan al je vragen beantwoorden. Deze informatie houden we bewust beknopt. Liever spreken we je persoonlijk. Aarzel niet en bel vrijblijvend. T: 06-29513719 of E: chretienne@blitsgroup.com


De Open Training vindt plaats in Golden Tulip hotel Ampt van Nijkerk (nabij Amersfoort). Minimaal zes en maximaal negen deelnemers doen mee. Deelname bedraagt € 2.395 ex btw. Voor particulieren en kleine zelfstandigen geldt een speciaal tarief van € 1.595 ex btw. Het arrangement voor alle dagen (inclusief overnachting) bedraagt € 330 ex btw. Inschrijven kan via dit FORMULIER. Vul het in en mail het terug. Je krijgt dan van ons een bevestiging per mail. Kort voor aanvang van de training ontvang je per post de laatste details en een factuur.


Schrijf je HIER in voor een Open Training door Arnold Blits.Ervaringen van eerdere deelnemers aan de Open Training:Eric de Haas, Directeur Salaro
"Na de Open Training zie je verschil tussen echte relaties en goede contacten. De adviezen van Arnold Blits zijn persoonlijk en daarmee kan het advies aan twee mensen die in vergelijkbare situaties zitten, twee compleet andere kanten opgaan. Soms zou je ter plekke wensen dat je ergens anders was en soms is het bijna cabaret. Ronduit leuk wordt het als Arnold zijn afkeer van veel 'moderne' managers laat zien door het geven van treffende voorbeelden. De inhoud van de training laat zich moeilijk beschrijven, maar de inzichten rond relaties, leiderschap en commercie geven me meer grip en richting als ondernemer."

Thomas Swinkels, Manager Utilities Bavaria

Als kind maakte ik vroeger een krantje. Wat ik me herinner is dat ik vooral het schrijven erg leuk vond. Het was een sport om je verhalen goed onder woorden te brengen en ik merkte hoe beter ik dit voor elkaar kreeg, hoe meer succes ik had. Hoe anders was het vele jaren later, toen ik in cursussen allerlei trucs leerde om met anderen te communiceren.  Ik leerde dat je je iets voorover moest buigen en instemmend mee moest knikken om actief te luisteren. Dat je open vragen moest stellen om erachter te komen wat er bij die ander speelde. Eerlijk gezegd vond ik het gekunsteld aandoen, maar het mooie was dat ik voortaan deze aangeleerde trucjes nu ook herkende bij mijn collega’s,… En toch verliepen gesprekken na zo'n cursus niet beter. Hoe anders is Blits. Blits is de wereld op zijn kop. Twee dagen alleen luisteren, zelfs zonder Powerpoint. Zelden ’s-avonds zo afgemat en bijna te moe voor een koud biertje. Blits is Umwertung aller Werte! Non-verbale communicatie? Bestaat domweg niet. Iemand in zijn waarde laten? Echte vrienden zeggen elkaar de waarheid! Blits gaat voorbij aan populaire opvattingen en concentreert zich op de diepere essenties waarop relaties zich ontwikkelen.   Volgens Blits is het bouwen van relaties de sleutel tot succes. En hoe bereik je dat allemaal? Onder andere door het vermogen om je te kunnen uiten in woorden. Gek hè. Als kind wist ik dit eigenlijk al.

Schrijf je HIER in voor een Open Training door Arnold Blits.


*Deze training heet ‘Open Training’ omdat de deelnemers zich individueel en meestal zonder relatie met de andere participanten inschrijven. De meeste geïnteresseerden komen met ons in contact via aanbeveling van mensen uit hun directe omgeving die eerder een in-company training of Open Training van Arnold Blits hebben meegemaakt.