Meer verkopen in mindere tijden


Herkent u dit? Klanten stellen orders uit, willen hogere kortingen vragen of betalen steeds later. Inkopers stellen zich afstandelijker op en pitches worden vaker uitgeschreven. Bij veel bedrijven staat de omzet onder druk en dat merken uw sales mensen ook; verkopen is nu een stuk lastiger dan een tijd geleden. In deze tijden is verkopen daadwerkelijk een VAK en daardoor in onze optiek ook een stuk interessanter.

In zijn verkooptrainingen legt Arnold Blits zich toe op meer verkopen in mindere tijden. Zijn visie is simpel: Als de markt krimpt is het zaak om gezonde omzet weg te kapen bij concurrenten. Dat doet hij overigens zonder met prijzen te stunten. Arnold Blits leert sales mensen hoe ze betere relaties leggen en veel meer te weten komen over de werkelijke problematieken die spelen bij (potentiële) klanten. De dagelijkse realiteit van de verkopers staat  bij zijn aanpak volledig centraal. Dat betekent dat hij uitgaat van de moeilijkste situaties. Zoals klanten zich lastig, veeleisend, arrogant en afstandelijk gedragen. Ook laat hij zien hoe je doorlooptijden kunt verkorten en meer kunt cross sellen.

Hieronder vindt u een aantal thema's die aan bod kunnen komen tijdens verkooptrainingen van Arnold Blits. Het betreft hier altijd maatwerk in overleg met opdrachtgever.

* Verkooptrajecten verkorten
* Relaties maken zonder de 'klik'
* Meer vertrouwelijke informatie krijgen dan je concurrenten
* Marges en prijsstelling op peil houden ondanks druk van de klant
* Interne medewerking, vertrouwen en goodwill creëren
* Achterhalen van de werkelijke behoeften, belangen en bottle necks
* Omgaan met weerstanden en bezwaren
* Commitment en actie creëren bij de klant
* Routinegedrag en procedures doorbreken en voorkomen
* Breaking the Pitch – verkopen zonder 'beauty contest'
* Leiding nemen bij ‘tribunalen’ en andere groepsmeetings
* Omgaan met vertragingstactieken en ander uitstelgedrag
* Zin en onzin van offertes - 'de offerte is niet het doel….'
* Omgaan met lastige en/of afstandelijke klanten
* Politieke steekspelletjes en manipulaties doorzien en aanpakken
* Strategieën om niet te verliezen herkennen en hanteren
* Intern netwerken en toegang verkrijgen in de klantorganisatie
* Vanzelfsprekend orders afsluiten
* Contractvalkuilen voorkomen

Bel voor meer informatie met Chrétienne Dibbets.
Telefoon 06-29513719