De risico's van 'effacting'


Arnold Blits vertelt over de risico's van effacting (actie ondernemen om deze aan interne derden te laten zien). Is het erg? Nee, maar soms wel en zijn gevolgen enorm.


terug naar video overzicht


contact blits


download boek